Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi tarkoittaa nettisivujen parantamista, jotta ne näkyvät hakukoneiden tuloksissa mahdollisimman korkealla. Tarkoitus on parantaa sivujen näkyvyyttä ja lisätä orgaanista, eli ilmaista liikennettä sivustolle.


Parantunut sijoitus hakukoneessa johtaa yleensä liikenteen pysyvään kasvuun. Näin ei ole sosiaalisessa mediassa, josta tulevat kävijäpiikit ovat hetkittäisiä. Hakukoneoptimointi on yleensä hidas, mutta kannattava investointi.

Hakukoneoptimointi tarkoittaa ennen kaikkea sisällön kehittämistä ja teknisten perusasioiden kuntoon laittamista. Se siis parantaa nettisivuja oikeasti. Kun tuotteilla on kattavat tuotekuvaukset, otsikot ovat selkeitä ja sivut toimivat nopeasti, on tästä hyötyä kaikille käyttäjille.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneista Google dominoi noin 90 % markkinaosuudella. Muita suosittuja hakukoneita ovat esimerkiksi Bing ja DuckDuckGo. Vaikka Google dominoi hakukonemarkkinoita, ovat vinkit universaaleja ja auttavat kaikkien hakukoneiden näkyvyydessä.

Hakukoneet ovat kuin menneiden aikojen kirjastonhoitajat. Ne tutkivat sivuja ja luovat niistä luettelon. Kun hakukoneesta haetaan tietoja, näyttää hakukone (kirjastonhoitaja) mielestään parhaat tulokset käyttäjälle.

Tekninen optimointi

Sivuston tekniset perusasiat pitää olla kunnossa. Jos sivusto on armottoman hidas, skaalautuu huonosti tai sieltä puuttuu salaus, on hakutulos väistämättä surkea. Hakukoneen tulee löytää sivut, jotta ne voidaan indeksoida.

Sivuston nopeus

Hitaat sivut ovat aina epämiellyttävä käyttökokemus, mutta myös hakukoneet tunnistavat sen. Sivujen nopeus on yksi keskeinen kriteeri hakutulosten järjestyksessä.

Tärkeitä kysymyksiä nopeutta mietittäessä on, että kauanko sivustolla menee latautua ensimmäisellä kerralla, häipyykö kävijä sivustolta ennen kuin sivut ovat latautuneet kokonaan, kauanko kävijä viettää aikaa sivuilla, onko sivujen navigointi helppo ja vaivatonta?

Keskeisiä nopeuteen vaikuttavia tekijöitä on kuvien ja koodin pakkaus, ladataanko skriptejä sivujen ulkopuolelta, palvelimen nopeus ja sen fyysinen sijainti, lisäosien tai muun ohjelmiston huono laatu. Lisää vinkkejä sivujen nopeuteen löydät omasta artikkelista.

Otsikot

Sivujen otsikot ovat tärkeimpiä haettavaa sisältöä. Kuvaavien otsikoiden käyttö on oleellista ja niissä kannattaa käyttää tärkeimpiä avainsanoja. Sivun pääotsikko kiteyttää koko sivun asian.

Sivujen otsikoilla on hierarkia. Pääotsikko merkataan H1-tägilla ja sitä käytetään vain kerran per sivu. Ensimmäinen alaotsikko on muotoa H2. Otsikoita kannattaa käyttää runsaasti jakamaan sivu helpommin luettaviin osiin.

Linkit

Kaikilla linkeillä tulee olla kuvaavat nimet. Paina tästä tai lue lisää eivät ole hyviä linkkejä. Kun linkissä on kerrottu linkin kohde, on se hyödyllinen niin ihmisille kuin hakukoneille. Lyhyet, mutta kuvaavat linkit ova parhaita.

Sisäiset linkit

Sisäiset linkit

Hakukoneet löytävät sivut linkkien avulla. Samaa koskee myös sivujen sisäisiä linkkejä. Jos jollekin sivulle ei vie yhtään linkkiä, ei hakukone löydä sitä.

Selkeä navigaatio, jonka toimii kaikilla laitteilla, on perusta sivujen sisäisille linkeille. Kaikkia sivuja ei aina ole mahdollista laittaa valikkoon. Päävalikon tueksi tarvitaan monesti alavalikoita, breadcrumbs-linkkipolkuja ja arkisto-sivuja.

Blogitekstissä kannattaa tarjota linkkejä toisiin saman sivuston artikkeleihin. Kannattaa miettiä mistä muusta sisällöstä lukija saattaisi olla kiinnostunut. Kun kävijä löytää lisää hyödyllistä sisältöä samalta sivustolta, viipyy hän sivustolla kauemmin.

Kuvat

Hakukoneet eivät näe kuvia. Niille on annettava tekstivastine alt-attribuutilla. Jos kuva on hyvin oleellista sisällön kannalta, kannattaa kuvauksesta tehdä mahdollisimman tarkka. Alt-teksti näkyy myös kuvan paikalla, jos se latautuu hitaasti tai ei ollenkaan. Tekstivastineita käyttävät myös näytönlukijat.

Kuvien tiedostot kannattaa nimetä järkevästi. Kameroiden antamat nimet IMG_7642.JPG eivät sano hakukoneelle mitään. Hyvä nimi voisi olla turenki-sugar-factory.jpg, sanat on erotettu väliviivalla. Lyhyt ja kuvaava nimi riittää, hakusanoja ei kannata viljellä tiedostonimissä.

Visuaalinen ilme

Hyvä visuaalinen ilme on tärkeä. Jos ilme on selkeä ja miellyttävä, on sivustoa miellyttävämpi käyttää. Myös hakukone havaitsee tekstin liian pienen koon tai heikon kontrastin.

SSL

Nettisivujen liikenne käyttäjän ja palvelimen välillä tulee olla salattua. Tämä on erityisen tärkeää, jos sivujen käyttäjä joutuu syöttämään tietoa sivuille. Suojattu yhteys saadaan hankkimalla sivuille SSL-sertifikaatti. Suojatun yhteyden käyttäminen vaikuttaa positiivisesti hakutuloksiin, suojaamattoman yhteyden vaikutus tuloksiin on päinvastainen.

Domain

Nettisivujen osoite ei ole kovin tärkeä mittari hakutuloksissa. Osoitteessa ei tarvitse käyttää hakusanoja. Lyhyt ja muistettava osoite on selvästi parempi, kuin pitkä osoite, johon on tungettu hakusanoja.

Canonical URL

Jos sivuista on useita eri versioita, tulee hakukoneelle kertoa mikä on oikea versio. Canonical linkin avulla kerrotaan hakukoneelle, mikä versio on oikea ja näytetään tuloksissa.

Osoiterakenne

Selkeä osoiterakenne on tärkeää ihmisille, koska ne auttavat hahmottamaan sivun rakenteen. Osoite kannattaa olla looginen ja kansankielinen. Siinä ei kannata käyttää erikoisia parametreja, symboleita tai numeroita. Osoiterakenne ja navigaatio tulisi peilata toisiaan. Hyvä osoite verkkokaupassa voisi olla kauppa.com/kategoria/alakategoria/tuote. Osoite näkyy myös hakukoneen hakutulossivulla ja helpottaa käyttäjän päätöstä klikata osoitetta.

Vanhojen ja suosittujen sivujen osoitteiden muuttamisessa kannattaa olla varovainen. Epäselvä, mutta toimiva osoite kannattaa yleensä jättää paikoilleen.

Semanttinen HTML

Semanttinen HTML tarkoittaa sitä, että käytetään oikeita HTML-elementtejä oikeissa paikoissa. Semanttinen HTML-elementti välittää tiedon sen sisällöstä selaimella ja näytönlukijalle, samoin hakukone osaa poimia oikeat tiedot hakutuloksiin.

Skaalautuvuus

Hakukone tutkii, kuinka mobiiliystävälliset sivut ovat. Lähes kaikki sivut skaalautuvat ja toimivat eri kokoisilla laitteilla. Sillä, kuinka hyvin skaalautuvuus on toteutettu, on myös väliä.

Tekstin tulee olla tarpeeksi suurta ja luettavaa kaikilla laitteilla, samat suurikokoiset kuvat eivät saa latautua puhelimilla ja pöytäkoneilla, linkkien ja nappien kosketusalueet tulee olla tarpeeksi isot sormella käytettäessä, samoin gallerian tulee toimia myös pyyhkäisemällä.

Metakuvaus ja metaotsikot

Metakuvaus ja metaotsikot ovat kenttiä, joista hakukone poimii hakutuloksiin otsikon ja kuvaustekstin. Ne ovat ainoa paikka, jossa voi yrittää vaikuttaa ihmisten huomioon hakutulossivulla. Itse hakutuloksiin ne eivät vaikuta.

Oleellinen asia kannattaa laittaa heti kentän alkuun, koska näytettävä tekstimäärä on lyhyt. Otsikoissa tekstimäärä on maksimissaan 65 merkkiä ja kuvauksessa 165 merkkiä. Jos metakuvausta ja -otsikkoa ei ole annettu, poimii hakukone hakutuloksiin otsikon title-tagista ja kuvauksen sivun sisällöstä.

Sivustokartta

Sitemap eli sivustokartta on XML-muotoinen tiedosto, jolla kerrotaan hakukoneelle sivujen sisällysluettelo. Sivukartta sijoitetaan yleensä juurihakemistoon.

Sivustokartta ei ole kaikkein tärkein asia, koska se ei paranna hakukonenäkyvyyttä suoraan. Sen avulla voidaan varmistaa, että kaikki sivut löytyvät hakukoneesta.

Sivustokartat ovat hyödyllisiä laajoille sivuille, joiden avulla varmistetaan, että kaikki sisältö tulee varmasti indeksoitua. Toinen mahdollinen hyötyjä on uusi sivusto. Sivustokartan avulla varmistetaan, että hakukone löytää sivut. Normaalisti hakukoneet löytävät sivut ulkoisten linkkien avulla, joita uusilla sivuilla ei vielä ole.

Sivustokartta

Robots.txt

robots.txt tiedosto kertoo hakukoneelle mitä sivuja hakukone saa indeksoida. Oikeastaan sen tärkein tehtävä on kertoa, mitä sivuja ei saa indeksoida. Jää kuitenkin hakukoneen vastuulle, kunnioittaako se tätä pyyntöä.

Tiedostossa voidaan myös kertoa sivustokartan osoite, mikä auttaa hakukonetta sen löytämisessä. robots.txt tiedosto sijoitetaan sivuston juurihakemistoon kuten sivustokarttakin.

Hakusanatutkimus

On tärkeää ymmärtää kävijää ja miettiä, kuinka se sivuille päätyy. Millä hakusanoilla ja niiden yhdistelmillä hakukoneissa etsitään palveluilta, joita asiakkaille tarjotaan.

Yksi tapa tutkia hakusanoja, on kirjoittaa pohjasana hakukoneeseen ja katsoa, mitä siihen liittyviä sanoja hakukone ehdottaa automaattisesti. Näitä sanoja on siis haettu useimmin pohjasanan kanssa.

Sanojen etsimiseen on myös monia työkaluja, kuten Googlen Keyword Planner. Työkalujen avulla nähdään kuinka paljon sanoilla haetaan ja mikä on niiden kokonaisliikenne. Jos liikennettä ei ole olemassa, ei näillä sanoilla voida houkutella asiakkaita sivuille.

Suosituimmilla sanoilla on vaikeata tai joskus lähes mahdotonta erottua joukosta ilman maksettua mainontaa. Monesti on helpompi erottua tarkemmissa hauissa.

Sisältö

Hyvän hakutuloksen perustana on sivujen sisältö. Kun teksti on kirjoitettu hyvin ja se on mielenkiintoista, viipyy lukija sivuilla pitkään ja palaa takaisin. Myös tunnettu ja arvostettu sivusto voi linkittää sivuille mielenkiintoiseen artikkeliin. Tällöin sinulla on hyvä sisältö muiden mielestä ja hakukone huomaan tämän.

Sisältöä voidaan rakentaa ja kehittää miettimällä, mihin kävijän kysymykseen se vastaa. Tämän kysymyksen kävijä on todennäköisesti esittänyt hakukoneelle, ennen sivuille saapumista.

Sisällöllä tarkoitetaan ennen kaikkea tekstiä, mutta myös muu sisältö on oleellista. Artikkelia tukevat kuvat, grafiikat, videot ja äänet tekevät siitä monipuolisemman ja rikkaamman kokemuksen.

Hyvä sisältö on visuaalisesti selkeää ja kaunista, sitä on miellyttävä kuluttaa. Vaikka hakukone ei ymmärrä kauneutta, käyttäjä ymmärtää.

Hyvä sisältä on kohdennettua. Mitä paremmin tunnetaan kohderyhmä, sitä helpompi on puhua heidän kielellään.

Verkkokaupan tuotekuvauksesta tulee selvitä oleellinen tieto, jotta sitä ei tarvitse lähteä etsimään muualta. Toisaalta, jos tekstiä on selvästi liikaa, voi tärkein tieto hukkua.

Joskus kävijä etsii vain yhteystietoa tai yrityksen osoitetta, tällöin tarkoitus ei olekaan viipyä sivuilla pitkään.

Tekstiä ei kannata koskaan kopioida toiselta sivulta. Hakukone huomaan tämän ja hakutulos tippuu. Samojen sanojen tyhjä toisto ei myöskään auta. Toiston sijasta kannattaa suosia synonyymejä.

Sisällön tuoreudella on merkitystä. Kaikki sisältö ei vanhene, mutta osa sisällöstä voi vaatia säännöllistä päivittämistä. Jos samasta aiheesta on viisi vuottaa uudempi artikkeli, nostaa hakukone todennäköisesti sen ylemmäksi.

Paluulinkit

Hakukoneet löytävät uusia indeksoitavia sivuja seuraamalla linkkejä sivulta toiselle. Tämän takia on tärkeää, että sivuille johtaa linkkejä sivujen ulkopuolelta. Uusista sivustoista voidaan myös ilmoittaa suoraan hakukoneille, koska linkkejä ei sinne vielä ole.

Ulkopuoliset linkit kertovat hakukoneille kuinka varteenotettava sivusto on kyseessä. Linkittävän sivuston asemalla hakukoneen silmissä on merkitystä. Kun tunnettu ja laadukas sivusto viittaa sivustollesi, nostaa se myös sivujesi asemaa.

Viittaavat linkit ovat todennäköisesti tärkein tekijä, joka määrittelee sivuston aseman hakutuloksissa. Niiden saanti ei kuitenkin ole helppoa. Paras tapa saada linkkejä on luoda mielenkiintoista sisältöä. Jos sisältö on oikeasti mielenkiintoista muiden mielestä, on sitä helppo jakaa ja siihen viitata.

Linkkejä toisille sivuille voidaan yrittää saada monella tapaa. Tuotteita voidaan lähettää arvosteltavaksi lehtiin ja blogeihin, yhteistyökumppaneita voidaan pyytää kertomaan yrityksestä, asiakkaat voivat jakaa kokemuksen tai kirjoittaa arvostelun, yritys voidaan listata alan hakemistoihin tai kumppanin kanssa voidaan blogata ristiin.

Analysointi

Sivuille tehtyjen parannusten pitäisi näkyä hakukoneiden kautta tulleessa orgaanisessa eli maksamattomassa liikenteessä. Muutosten seuraamista voidaan tehdä eri analysointityökalujen avulla.

Suosituin tapa seurata liikennettä on Google Analytics. Se on kuitenkin melko monimutkainen käyttää ja vaatii evästeiden käyttöä. Koska kävijöitä yksilöiviä evästeitä ei saa käyttää ilman lupaa, ovat tulokset väistämättä epätarkkoja. Hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Plausible ja Fathom Analytics. Molemmista löytyy oleellisimmat tiedot, ilman evästeitä.

Muutamilla perustiedoilla pärjätään jo pitkälle. Paljonko sivuilla on kävijöitä, mitkä ovat suosituimmat sivut ja mistä kävijät saapuvat sivulle.

Hakukoneoptimonti ja analysointi on helppo vetää yli ja seurata loputtomasti pieniäkin asioita. Muutaman sanan muutoksella ei yleensä ole mitään vaikutusta. Iso kuva on tärkeämpi. Lisääntyneet yhteydenotot, tarjouspyynnöt tai kasvanut verkkokaupan myynti ovat oikeita mittareita, joilla on merkitystä liiketoiminnalle.

Ylioptimointi tappaa luovuuden

Kaikki säännöt ja temput hakukoneiden eteen voivat rajoittaa sivun suunnittelua ja sisällön tuottamista. Pitääkin muistaa, että huomio tulee aina olla ensin sivujen käyttäjässä, sitten vasta hakukoneessa. Voi myös miettiä, kuinka paljon on valmis joustamaan oletetun paremman hakukonenäkyvyyden eteen.

Hakukoneet eivät ymmärrä sarkasmia tai huumoria, saatikka ironiaa. Omien mielipiteiden ja ajatusten jakaminen ei monestikaan ole kannattavaa. Kokonaan uudesta aiheesta ei kannata kirjoittaa, koska kukaan ei osaa hakea sitä hakukoneesta.

Hakukoneiden mielestä kannattaa mieluummin kirjoittaa samoista aiheista, joista on jo kirjoitettu muillakin sivuilla. Hakukoneet eivät lue artikkeleita, vain analysoivat niitä. Suositumpi artikkeli rankkautuu korkeammalle, ei parempi.

Ylioptimointiin törmää monilla sivuilla. Hakusanoja viljellään otsikosta toiseen, mikä tekee niistä hassuja ja ylipitkiä. Vastaan tulee URL-osoitteita, jotka on tungettu täyteen avainsanoja. Pahimmillaan hakukoneoptimointi voi siis pilata sivun ja tappaa kaiken luovuuden.


Työkaluja optimointiin

Google Search Console on ilmainen työkalu, jolla voi tutkia sivujen toimintaa hakutuloksissa. Työkalu kertoo miten sivut toimivat ja antaa paljon parannusvinkkejä.

Google Keyword Plannerin auvlla voidaan etsiä hakusanoja, jotka ovat tärkeitä omalla toimialalla ja tämän hetken trendejä.

Google Analytics on suosituin analysointityökalu. Plausible ja Fathom ovat hyviä vaihtoehtoja, kun ei haluta yksilöidä käyttäjää evästeiden avulla.

Kaikki artikkelit

Est. 2007
Turenki
60°55’1.2”N
24°38’30.4”E